Hristiyana Yordanova

Християна Йорданова е родена през 2000 г. в гр. Тутракан. През 2019 г. записва
бакалавърска степен в специалност “Педагогика на обучението по изобразително
изкуство” към ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Още през първата си година показва
интерес към печатната графика и рисунката. В следващите години участва активно в
групови изложби и артистични форуми. През октомври 2022 г. открива своята първа
самостоятелна изложба в галерия “Орловска 10”, Габрово. В работата си Християна
изследва взаимоотношението човек-природа и изгражда наратив около преживявания
и интеракции със заобикалящия я свят. За нейния визуален език рисунката е основа.
Работи в печатна графика, рисунка, инсталация, видео-арт и реди-мейд.

Welcome in our gallery - Tuesday – Sunday, 1:30 pm - 7:00 pm!

11 August Street 7, 1000 Sofia
+359 2 426 80 80
+359 88 233 13 50
gallery@littlebirdplace.comDo not miss the most interesting of us, subscribe to our newsletter!