Vertigo Stillness VII, 2022, mixed media – ink, glue, acrylic, glass, 80 x 100 cm

1,200.00 лв.

1 in stock

Ask about the product


Иглика Христова, инсталация „ШЕМЕТ В ПОКОЯ“, 2022, графични творби, пластики от гипс, видео и смесен артефакт

 

Историята на човека и историята на природната среда са неразривно свързани – човекът не може да бъде представен извън своята среда. Тази архаична връзка с природата е отправната точка за инсталацията „ШЕМЕТ В ПОКОЯ“. Погледът на автора изследва безкрайното взаимодействие между културата и природата, между микрокосмоса и макрокосмоса, между растителния свят и човешката намеса в неговото развитие. Ако тази коеволюция е част от една все по-тревожна екологична нестабилност, тo тук творческият жест се свежда до търсене на едно особено междинно психологическо състояние, намиращо се между шемета и покоя, между световъртежите на заплахата от катастрофа и усещането за безвремие. Извън алармените екологични сигнали, инсталацията „ШЕМЕТ В ПОКОЯ“ изследва поетично как елементите на природата преминават през нас и ни трансформират. Като че ли доминиращият жест на човека преминава тук в алегорично движение на свързване, при което метаморфозата на природните елементи и вътрешният свят на човека не могат да бъдат разглеждани отделно.

 

______________

Заглавието „ШЕМЕТ В ПОКОЯ“ бе прошепнато от Петър Топарев с полъха на южния вятър.

Welcome in our gallery - Monday – Sunday, 1:30 pm - 7:00 pm!

11 August Street 7, 1000 Sofia
+359 2 426 80 80
+359 88 233 13 50
gallery@littlebirdplace.comDo not miss the most interesting of us, subscribe to our newsletter!